Hostel Karlovac u Selcu udrugama podijelio sedamdeset tisuća kuna
Hostel Karlovac u Selcu udrugama podijelio sedamdeset tisuća kuna

Gradska tvrtka Hostel Karlovac u Selcu potpisala je danas ugovore s udrugama, koje su prošle na natječaju ove tvrtke. Na natječaj se javilo osamnaest udruga, a sredstva je dobilo dvanaest udruga. Ukupno je podijeljeno sedamdeset tisuća kuna. Ugovore s predstavnicima udruga potpisao je direktor Hostela Karlovac u Selcu Dario Smojver.

-Mi smo gradska tvrtka, ali dislocirani, ali smo ovim putem htjeli sudjelovati u društvenom i sportskom životu Karlovca. Ovim donacijama želimo pomoći udrugama da ostvare svoje programe. Naravno udruge mogu dio svojih programa realizirati i u Hostelu Karlovac u Selcu, kazao je Smojver.

Područja koja su bila zastupljena ovim natječajem su rad s djecom i mladima, sport i rad sa starijim osobama. Sredstva sa su dobili  Udruga Kompas, Odred izviđača Vladimir Nazor, Teniski klub Karlovac, Udruga Turbina promjena, Hrvatski rukometni klub Karlovac, Rukometni klub Dubovac-Gaza, Klub spasitelja na vodi Karlovac, Taekwondo klub Prana, Kickboxing klub Lion, Karlovačke mažoretkinje, Udruga invalida rada Karlovačke županije i Udruga gluhih i nagluhih Karlovačke županije. Udruge će sredstva dobiti do kraja mjeseca.       

.

Translate »