O  HOSTELU KARLOVAC
Hostel Karlovac registirian je u mjescu travnju 2009.g. i pravni je slijednik Karlovačkog dječjeg odmarališta koje je osnovano je 1957. godine kao ustanova za odmor, rekreaciju i edukaciju djece i mladeži. Hostel Karlovac u vlasništvu je grada Karlovca. Smješten je na samoj obali Jadranskog mora u živopisnom primorskom gradiću – Selce.

Translate »