logo-hostel-karlovac

Pristup informacijama i prijava nepravilnosti

Službenica za informiranje

Jadranka Kršul

Službenik za informiranje

Tel: +385 51 764 015

e-adresa: jadranka@hostel-karlovac.hr

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:

  • elektroničke pošte na mail jadranka@hostel-karlovac.hr
  • poštom na adresu: Emila Antića 69, 51266 Selce

 

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Hostel Karlovac omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta tvrtke ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

IZVJEŠĆA

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Kontakt:

Jadranka Kršul

Tel: +385 51 764 015

e-adresa: jadranka@hostel-karlovac.hr

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), te Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12) Hostel Karlovac d.o.o. imenovao je Jadranku Kršul, zaposlenicu Hostel Karlovac d.o.o., zaduženu za nepravilnosti u Hostel Karlovac d.o.o. Osoba zadužena za nepravilnosti zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru te samostalno i u suradnji s direktoricom poduzima radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Nazovite nas ili ispunite naš online obrazac. Zatražite ponudu ili postavite pitanje o našim uslugama. Veselimo se Vašem upitu!